Dash – AI och ögonspårning hjälper läkare

Man kör bil.

Projektet Dash ska med hjälp av artificiell intelligens och ögonspårning ge läkare ett objektivt underlag för att kunna fatta bättre beslut om patienters medicinska lämplighet att ha körkort.

Dash, ett pilotprojekt inom AI.ALL kopplat till den strategiska inriktningen Hälsa och sjukvård.

Projekttid: september 2021 till maj 2022

Teknisk ledare: Ravi Chadalavada

Status: Avslutat

Läkare är skyldiga att anmäla patienter som inte bedöms vara lämpliga i trafiken, på grund av till exempel sjukdom, ålder eller en kognitiv nedsättning, till Transportstyrelsen. Det är en svår bedömning, eftersom läkaren i vissa fall inte vet helt säkert hur mycket tillståndet påverkar patientens bilkörning.

Målet med Dash (Driving Assessment in Healthcare) är att underlätta läkarnas beslut, genom att med hjälp av artificiell intelligens och teknik för ögonspårning ta fram data på patientens bilkörning.

Lär AI våra trafikregler och kombinerar med ögonspårning

Doktorand Ravi Chadalavada har under några år arbetat med en innovation som ska göra inlärningen vid bilkörning mer effektiv, genom att lära en AI våra trafikregler och kombinera det med ögonspårning. Arbetet har skett tillsammans med ett team bestående av professor Achim Lilienthal och forskarna Henrik Andreasson och Sai Krishna, samt Maike Schindler från Kölns universitet.

Under resans gång visade det sig att det kan finnas en tillämpning av innovationen även inom hälso- och sjukvården, vilket pilotprojektet Dash nu ska utforska.

Dash ska pågå under sju månader och avslutas i mars nästa år. Projektet sker i samarbete med Geriatriska kliniken vid USÖ, Trafikverket, Statens väg- och trafikforskningsinstitut, samt två trafikskolor, en i Örebro och en i Umeå.

Ska bidra till nollvisionen i trafiken

– Det blir väldigt intressant att se hur vi kan använda systemet inom hälso- och sjukvården, det var en ny tillämpning. Det är fortfarande läkaren som ska fatta beslutet, men med hjälp av AI-systemet får läkaren ett intelligent verktyg för att ta fram data så den kan göra en objektiv utvärdering. Jag hoppas att det ska leda till ökad trafiksäkerhet och bidra till nollvisionen i trafiken. Den mänskliga aspekten är också viktig, att människor som inte behöver sluta köra bil heller inte ska tvingas att göra det, säger Ravi Chadalavada.