F2SIM

En optimal möblering och ett effektivt flöde av material i industrilokalen för att effektivisera och utöka produktionen var målet med F2SIM.

F2SIM.

F2SIM, ett pilotprojekt inom AI.MEE kopplat till den strategiska inriktningen Smart industri.

Projekttid: februari 2018-juni 2018.

Teknisk ledare: Franziska Klügl.

Status: Avslutat

I samarbete med Kåbe-Mattan byggde ansvarig forskare Franziska Klügl en demonstrator med simuleringsverktyg för analys och optimering. Det slutgiltiga målet var att optimera och maximera produktionen genom att studera flödet på golvet gällande material och människor.