FBAI – undersöker om AI kan användas för att stödja brottsförebyggande arbete

Hot spots.

Projektet FBAI undersökte om det går att addera ett lager av artificiell intelligens på det digitala verktyget Embrace, som skapats av professor Henrik Andershed och som används för att hjälpa aktörer i samhället att samarbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Tanken var att ta reda på om AI kan stödja det brottsförebyggande arbetet.

FBAI, ett pilotprojekt inom AI.ALL kopplat till den strategiska inriktningen Hållbar stads- och samhällsutveckling.

Projekttid: mars 2022 till augusti 2023.

Teknisk ledare: Amy Loutfi.

Status: Avslutat.

Embrace är ett digitalt system som hjälper kommuner att samarbeta med andra samhällsaktörer – som polis, fastighetsägare, näringsliv, offentlig sektor och invånare – för att kartlägga och analysera brottslighet, samt fungera som ett beslutsstöd för brottsförebyggande åtgärder.

Vill undersöka om AI kan stödja teorier inom kriminologin

I och med att systemet är digitalt och bygger på data, kan det finnas en stor potential att tillämpa artificiell intelligens på systemet. Det nya AI.ALL-projektet FBAI (Förebygga brott med hjälp av AI) ska undersöka om AI kan användas för att stödja teorier inom kriminologin.

Ett första steg är att se vilken typ av data som går att tillföra systemet. Här har forskarna börjat genomföra databerikning. Nästa steg blir upp till AI-forskarna och utvecklarna. Då ska systemet kompletteras med ett lager av AI, som ska hitta relationer och kopplingar i datamängderna.