Lomas

I minitestbädden Lomas testade vi olika parametrar som belysning, jordkvalitet och bevattning för att möjliggöra hållbar inomhusodling och få den optimala tillväxten.

Lomas, ett pilotprojekt inom AI.MEE kopplat till den strategiska inriktningen Klimat.

Projekttid: september 2017-april 2018.

Teknisk ledare: Alfred Dahlberg.

Status: Avslutat

Med hjälp av sensorer, en robotarm och en trådlös uppkoppling övervakades odlingen på distans. För att optimera växtegenskaperna samlade den in data.  

Lomas är ett samarbete mellan forskare på Institutionen för naturvetenskap och teknik. 

Läs mer här.