Polyps – programvara som upptäcker cancer

Närbild på överkroppen av en läkare.

Specialisterna på Universitetssjukhuset ska kunna använda programvaran som ett komplement.

Läkare vid Universitetssjukhuset i Örebro ska med hjälp av AI kunna upptäcka vävnadstillväxter som kan orsaka tjock- och ändtarmscancer. En programvara har tagits fram för att identifiera tillväxterna vid koloskopiundersökningar.

Polyps, ett pilotprojekt inom AI Impact Lab kopplat till den strategiska satsningen Hälsa och sjukvård.

Projekttid: 2020

Teknisk ledare: Mårten Karlberg

Status: Avslutat

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. AI-programvaran som tagits fram i pilotprojektet Polyps ska underlätta för specialister inom gastroenterologi att hitta onormala vävnadstillväxter – så kallade polyper – under koloskopiundersökningar. Om polyper inte identifieras och opereras bort kan de leda till cancer.

Kopplar till redskap

I Region Örebro län genomförs över 4 000 koloskopiundersökningar varje år. En duktig specialist hittar polyper i ungefär 20 procent av undersökningarna – men det händer också att läkarna missar dem. I Polyps försöker vi därför koppla AI-programvaran till de redskap som används under en koloskopi, för att kunna upptäcka polyper. Just de polyper som är svårast att identifiera har också högst sannolikhet att vara maligna – de kan leda till cancer.

Längre liv

AI-programvaran kan användas i realtid och utgör ett hjälpmedel under själva undersökningen. I förlängningen finns det en förhoppning att verktyget ska kunna identifiera polyper som inte är identifierbara med blotta ögat. Att kunna upptäcka och behandla cancer i ett tidigt stadium ger längre liv och mindre lidande för patienterna.

Ett samarbete mellan: