Sp00tn1k-clean

Tanken bakom delprojektet Sp00tn1k var att bygga en städrobot med öppen källkod, som med hjälp av UVC-strålning tar död på virus, bakterier och andra mikroorganismer. Forskarna valde den öppna källkoden för att roboten ska vara enkel att bygga och tillgänglig för alla.

Sp00tn1k-clean, ett pilotprojekt inom AI.MEE kopplat till den strategiska inriktningen Hälsa och sjukvård.

Projekttid: maj 2020-augusti 2020.

Tekniska ledare: Andrey Kiselev och André Potenza.

Status: Avslutat

Sp00tn1k är en så kallad telepresence-robot, som är uppkopplad på ett trådlöst nätverk och går att fjärrstyra via dator eller mobiltelefon. Den är tänkt att användas på sjukhus och i andra miljöer som behöver desinficeras.

Eftersom UVC-ljus är skadligt för alla organismer – även människor – är det en fördel att kunna använda en robot som inte kräver fysisk närvaro av människor i desinficeringsprocessen. Roboten fungerar helt autonomt, och den kan också fjärrstyras med hjälp av flera sensorer och kameror.

Läs mer här.