Tsuma – autonoma undervattensrobotar med syn hjälper dykare

Da Sun i robotlabbet.

Projektet Tsuma ska ge undervattensrobotar syn, genom att kombinera datorseende och maskininlärning. På så vis kan robotarna själva se vad som behöver göras, vilket underlättar för de mänskliga operatörerna. Det leder i sin tur till möjligheten att utföra mer avancerade arbeten och undvika fler besvärliga och farliga jobb för dykare.

Tsuma, ett pilotprojekt inom AI.ALL kopplat till den strategiska inriktningen Smart industri.

Projekttid: september 2021 till mars 2022

Teknisk ledare: Da Sun

Status: Avslutat

Saabs dotterbolag Seaeye tillverkar undervattensrobotar, det vill säga farkoster med sensorer och manipulatorer för undervattensbruk. De kan användas till många olika operationer under vatten.

Saabs vision är att ha möjlighet till helt autonoma undervattensrobotar som klarar av att arbeta utan mänsklig inblandning. Det ligger dock långt in i framtiden. Projektet Tsuma (Teleoperating Systems for Underwater Manipulator Arms) handlar om att ta några steg på vägen mot visionen.

– Operatören som fjärrstyr en manipulator på en undervattensrobot har många utmaningar. Det är dålig sikt, vattenströmmar, svårt att bedöma avstånd och också svårt att uppfatta krafter och belastningar samtidigt som det finns en fördröjning i rörelsen mellan joysticken och roboten. Den här fjärrstyrningen vill vi underlätta, genom att låta tekniken sköta en del av de problem man stöter på. Vi vill helt enkelt bygga en hjälpfunktionalitet för operatörerna, vilket gör att vi kan utföra mer avancerade arbeten och undvika fler besvärliga och farliga jobb för dykare, säger Gert Johansson på Saab.

Behöver gå ett steg längre än de AI-metoder som finns i dag

Teknisk ledare för projektet är Da Sun, forskare i datavetenskap vid Institutionen för naturvetenskap och teknik, och han ser flera intressanta utmaningar ur ett forskningsperspektiv.

– Det vi behöver göra är att ge robotarna syn, genom att kombinera maskininlärning och datorseende. På så sätt kan robotarna själva se hur de på bästa sätt ska hjälpa operatören att utföra arbetet. För att lyckas med det måste vi utveckla avancerade algoritmer, som går ett steg längre än de AI-metoder som finns i dag, för att bättre kunna styra och koordinera robotarna, säger Da Sun och fortsätter:

– Operatörerna på Saab och Seaeye måste i dag ägna väldigt lång tid bara åt att flytta varje enskild robot till rätt position. Det kräver både hög kompetens och mycket arbetstid. Målet för det här projektet är att underlätta för operatörerna, så att de snarare känner att den här processen är enkel och snabb, eftersom robotarna själva vet vad de ska göra. Vi ska bara kunna säga till roboten: ”Gå dit och gör det här”, så ska den göra det.