Robotlab och Visual Lab – demonstrationsmiljöer vid Örebro universitet

Robotlab och Visual Lab.

Örebro universitets demonstrationsmiljöer Robotlab och Visual Lab koordineras av AI Impact Lab genom AI.ALL. Målet med miljöerna är att skapa en ökad förståelse för möjligheterna med AI genom att visa upp goda exempel. Syftet är att främja AI-utvecklingen och interaktionen mellan olika aktörer för att öka den regionala tillväxten.

Demonstrationsmiljöerna Robotlab och Visual Lab koordineras av AI Impact Lab genom AI.ALL.

Det regionala utvecklingsprojektet AI.ALL* startade den 1 mars 2023, och pågår till 28 februari 2026. Det koordineras av AI Impact Lab vid Örebro universitet, och sker i samverkan med Saab, Epiroc, Akademiska Hus, Schunk, SCB, Billerud och Örebro universitet Holding AB. Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Örebro län.

eu.

Robotlab är ett högteknologiskt labb och en öppen miljö för forskning och utveckling som skapats i nära samarbete med näringslivet. Robotlab finns i Teknikhuset på Örebro universitet och invigdes 2018.

Visual Lab stod klart under 2023 och finns i Labbet, som är en del av ORU Innovation Arena vid Örebro universitet. Visual Lab är en plats där forskare, näringsliv och studenter möts för utbyte av idéer och kunskapsspridning. En demonstrationsmiljö för att visualisera Örebro universitets forskning inom AI och robotik.

Både Robotlab och Visual Lab används som utvecklingsplattformar, där både studenter och forskare kan utveckla nya lösningar tillsammans med regionala företag, inom områdena AI, robotik och visualisering.

Tanken är att konkret kunna visa företag och intressenter värdet av AI inom olika applikationsområden och därigenom synliggöra potentialen för teknikens bredd. 

Vill ni veta mer om våra labb eller boka ett besök är ni välkomna att kontakta Anna Töndel, projektsamordnare, på anna.tondel@oru.se.

Robotlab.
Amy Loutfi.
Visual Lab.
Visual Lab.

Projektsamordnare

Anna Töndel

Befattning: Projektsamordnare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Anna Töndel

E-post: YW5uYS50b25kZWw7b3J1LnNl

Telefon: 019 303546

Rum: IA201

Anna Töndel