This page in English

SciFree Journal Search Tool

SciFree är en söktjänst för forskande personal. I tjänsten finns tidskrifter som ingår i något av universitetets förlagsavtal som inkluderar publicering med öppen tillgång.

De flesta av tidskrifterna som återfinns i SciFree ingår i förbetalda avtal. Hela kostnaden för publicering med öppen tillgång regleras då genom bibliotekets förlagsavtal.

I SciFrees träfflista visas tidskrifter som ingår i förbetalda avtal med en grå ikon med texten "This is paid in full by the Library". Tidskrifter med rabatt på publiceringsavgiften visas med en gul ikon med texten "There is a discount on the open access charge".

Det finns variationer mellan villkoren i avtalen. Detaljer om respektive avtal, liksom instruktioner för författare, återfinns på oru.se/oa-avtal

Om den tidskrift du publicerar i inte omfattas av något förbetalt avtal kan du söka finansiellt stöd för publicering med öppen tillgång via den fond som biblioteket administrerar.

Till databasen Till databaslistan