EU-material

Foto på en EU-flagga.

Örebro universitetsbibliotek är ett av Sveriges nio europeiska dokumentationscentrum (kallade EDC) och en del av EU:s officiella informationsnätverk. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor med EU-material. För böcker, e-böcker och artiklar börja gärna med bibliotekets sökkatalog Primo.

Informationsportaler om EU på svenska

EU:s institutioner och politikområden

Databaser för EU-lagstiftning

Lagstiftningsprocessen

Rättspraxis

 • Curia - EU-domstolen
  Europeiska unionens domstol. Fulltext efter den 18 juni 1997.
 • HUDOC
  Rättsfall från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Country Profiles är ett urval av rättspraxis i respektive land.
 • Grönböcker
  Grönböcker ges ut av EU-kommissionen och innehåller idéer och diskussioner inom ett politiskt område.
 • Vitböcker
  Vitböcker innehåller EU-kommissionens officiella förslag inom specifika politikområden.
 • KOM-dokument
  KOM-dokument ges ut av kommissionens generalsekretariat och innehåller lagförslag och andra meddelanden från kommissionen.
 • Allmänna rapporten om EU:s verksamhet
  Allmänna rapporten om Europeiska unionens verksamhet är Europeiska kommissionens årsrapport.
 • Archive of European Integration (AEI)
  Officiella EU-dokument från 1952 och framåt i fulltext.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Jobba i Europa?

Är du mellan 17 och 30 år och nyfiken på att jobba i Europa? Då kanske är Europeiska solidaritetskåren eller Europeiska ungdomsportalen någonting för dig.

Kontaktbibliotekarie för EU:

Gitta Harder

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Gitta Harder

E-post: Z2l0dGEuaGFyZGVyO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303231

Rum: U1140

Gitta Harder