This page in English

Gitta Harder

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post: Z2l0dGEuaGFyZGVyO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303231

Rum: U1140

Gitta Harder

Om Gitta Harder

Gitta Harder är kontaktbibliotekarie på Örebro universitetsbiblioteks enhet för lärande- och ämnesstöd och har sitt kontor på huvudbiblioteket, Campus Örebro.

Undervisning och handledning för studenter

Som kontaktbibliotekarie arbetar hon med att öka studenternas informationskompetenser och att lära dem hitta och värdera vetenskaplig litteratur. Detta sker genom undervisning och handledning.

Gitta är kontakt för följande ämnen:

 • Rättsvetenskap
 • Juridik
 • Företagsekonomi
 • Nationalekonomi
 • Statistik
 • Informatik
 • Kemi
 • Biologi
 • Miljövetenskap
 • Matematik
 • Engelska
 • Datateknik
 • Byggteknik
 • Maskinteknik

Hon undervisar och handleder studenter i referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote.

Undervisning och handledning för doktorander och forskare

Gitta undervisar doktorander och forskare i informationssökning och erbjuder stöd och vägledning vid systematisk litteratursökning och i referenshanteringsprogrammet EndNote. Hon är kontakt för ämnena i listan ovan.

I kursen Information retrieval är Gitta en av de kursansvariga och en av de undervisande bibliotekarierna.

Övriga arbetsuppgifter

Gitta är handledare för studenter från bibliotekshögskolorna, som genomför sin praktik på Örebro universitetsbibliotek.

Hon arbetar i huvudbibliotekets informationsdisk och besvarar frågor i universitetsbibliotekets chatt.

Hon är även en av bibliotekarierna som ger handledning i informationssökning och referenshanteringsprogrammet Zotero i Studieverkstaden Lyktans drop in.