Offentligt material - riksdagstryck, lagstiftning och utredningar

Foto på fyra statliga offentliga utredningar som ligger i en hög på ett bord.

Offentligt tryck är publikationer från regeringen, riksdagen, olika myndigheter och kommuner.

Publikationerna finns att hitta på riksdagens webbplats:

 • Protokoll
 • Motioner
 • Skrivelser
 • Kommittébetänkanden
 • Propositioner
 • Utredningsdirektiv med mera
 • SOU (Statens offentliga utredningar)
 • Ds (Departementserien)
 • SFS (Svensk författningssamling)
 • JUNO
  Kommenterad lagstiftning, praxis från alla överrätter och ett stort antal propositioner, med mera. OBS: Inga tingsrätts- eller förvaltningsdomar!
 • InfoTorg/Rättsbanken 
  Domstolspraxis, författningar, förarbeten, myndighetspraxis, litteratur, skatteinformation, europarätt. Vissa tingsrättsdomar.

Fritt på nätet

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för offentligt material:

Gitta Harder

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Gitta Harder

E-post: Z2l0dGEuaGFyZGVyO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303231

Rum: U1140

Gitta Harder