This page in English

Citeringssökning

Citeringssökning innebär att man utgår från en bestämd forskare eller en artikel för att ta reda på om den är citerad och i så fall av vem.

Om du hittat en bra artikel kan du göra en citeringssökning för att hitta vilka andra publikationer som har hänvisat till denna. På så sätt kan du hitta nyare forskning inom samma område. Från träfflistan i databasen hittar du citeringar under Times Cited eller Cited by.

Databaser och söktjänster för citeringssökning: