Lärarutbildning vid Örebro universitet

Anne Bamford

Anne Bamford

Professor Anne Bamford är keynote speaker på konferensens första dag. Hon är strategisk chef för utbildningsfrågor vid City of London Corporation.

Professor i pedagogik med inriktning estetiska lärprocesser

Professor Anne Bamford arbetar som strategisk chef för utbildningsfrågor vid City of London Corporation i England. Hon har länge forskat om estetiska lärprocesser och visat att estetiska ämnen har en positiv inverkan på elevers lärande.

Annes forskningsrapport "Wow Factor – Global research compendium on the impact of the arts in education" från 2005 har fått stor internationell uppmärksamhet. Hon har också tilldelats flera priser för sin forskning. Anne har även förärats med titeln OBE (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) för sina betydelsefulla insatser inom utbildning och lärande.

Föreläsning om samverkan mellan utbildning och skola

På konferensen kommer Anne att föreläsa om samverkan mellan lärarutbildning och skolverksamhet utifrån temat “How can teacher education and schools collaborate to develop future education and skills?”.

Läs mer om Anne Bamford