Lärarutbildning vid Örebro universitet

Medverkande på konferensen

Mikrofon i förgrunden och publik i bakgrunden

Här kan du läsa mer om våra medverkande på konferensen.

15 mars

 • Rektor Johan Schnürer, projektledare Ann Öhman Sandberg​ och moderator Ann-Sofie Jägerskog, gemensam uppstart
 • Anne Bamford, How can teacher education and schools collaborate to develop future education and skills?

Lärarutbildning i samverkan

 • Anna-Lova Rosell och Charlotta Pettersson, introduktion av tematiskt spår
 • Mari Rex, Per Abelsson, Annelie Carlsson Starsmark, Magnus Esbjörner och Hanna Sollerman, Adjungerade adjunkter – en länk mellan akademi och skolverksamhet                       
 • Anna-Lova Rosell och Malin Hagström, VFU – samtänkande och samskapande med förskollärare och lärare
 • Christian Lundahl och Malin Hagström, Forskningsbaserat lärande utvecklar framtidens lärare
 • Urban Haglind och Lena Öijen, RUC:s potential som garant för lärosätets samverkansuppgift                     
 • Björn Johansson, Mattias Dyrvik och Laila Berglund, Om utmaningar i närvarofrämjande arbete – varför talar vi förbi varandra?                         

Nya lärmiljöer och nya kompetenser

 • Ann Öhman Sandberg, introduktion av tematiskt spår
 • Anna-Eva Olsson och Magnus Hansson, Flexibla och hybrida rum – arbetet med utvecklingen av nya lärmiljöer
 • Marcus Samuelsson och Anja Thorsten, Virtuell praktik – nytt sätt att träna på att leda undervisning                   
 • Josefine Karlsson, Carina Hellström och Ewa Wikström, Digital läskompis del 1 – om det pedagogiska samarbetet bakom nytt verktyg i skolan               
 • Josefine Karlsson, Staffan Larsson och Elias Selinder, Digital läskompis del 2 – om det tekniska samarbetet bakom nytt verktyg i skolan                       
 • Ingrid Hedin Wahlberg, Estetiska lärprocesser i förskolan                         

Praktiknära forskning i förskola

 • Karin Alnervik, introduktion av tematiskt spår
 • Sara Frödén, Forskarens olika roller i praktiknära forskning – expert eller medforskare?
 • Martina Norling, Ingela Boman, Maria Bobeck, Sonia Albayrak och Linda Alan,
  Boken som verktyg för samarbete i en mångkulturell förskola                        
 • Anne Lillvist, Etiska dilemman – om utmaningar och strategier i praktiknära forskning = INSTÄLLT
 • Linnea Berntsson, Mia Derenbäck och Malin Hörlin Andersson, Larvigt lärorikt med digitalt och analogt
 • Karin Alnervik, Sara Frödén, Anne Lillvist, Martina Norling och Hanna Thuresson,
  Förskoleforskare funderar – om engagemang för och utmaningar med praktikutvecklande forskning

Praktiknära forskning i skola

 • Inger Eriksson, introduktion av tematiskt spår
 • Oliver St John och Julia Myllylä, Flerspråkigt stöd genom språkstödjare - från utmaningar till utvecklingsmöjligheter
 • Anders Björkvall, Eric Borgström och Daroon Yassin Falk, Språkideologi och svenskundervisning på högstadiet – modell för svensklärares reflektioner
 • Lisa Broadley, Maria Wahlström och Ida-Lie Heljeberg,
  Motorik och hälsa – en praktisk stödstuga för nyanlända flickor
 • Erik Andersson, Kollegialt lärande för skol- och undervisningsförbättring
 • Andreas Bergh, Anette Bagger och Eva Hultin, Tidskriften Utbildning & Demokrati och dess relevans för lärarutbildningen                      

Utbildning för Agenda 2030

 • Johan Öhman, introduktion av tematiskt spår
 • Ásgeir Tryggvason, Undervisning om hållbar utveckling
 • Jonas Edlund, Mårten Persson, Jonas Langell, Camilla Hansén m.fl.,
  Hållbar utveckling i skolan – om att skapa ett didaktiskt friutrymme                        
 • Johanna Björklund och Sara Frödén, Skolmåltiden – nav i lärande för hållbar utveckling                          
 • Jonas Ålander och Sofia Österborg Wiklund,
  En internationaliserad lärarutbildning – möjligheter och utmaningar                       
 • Susanne Sundquist, Internationella möjligheter – hur informerar vi för att öka intresset?

16 mars

 • Ann Öhman Sandberg​, Anna Johnsson och Ann-Sofie Jägerskog, gemensam uppstart
 • Viv Ellis, Re-imagining teacher education for the future: Where to begin?
 • Lars Haikola, Kirsti Klette, Sven-Erik Hansén, Ann Öhman Sandberg​, paneldebatt​
 • Ulrika Bergfors, Heléne Norling, Nicole Thorén, Rasmus Woodhouse och Ulrika Carlsson, ASKL - samordnad kommunikation för att nå framtidens lärare
 • Magnus Hansson och Anna-Eva Olsson, Learning Lab – en högskolepedagogisk testmiljö för framtidens lärmiljöer
 • Sofia Österborg Wiklund och Zahra Bayati, Pluralism och breddad rekrytering i lärarutbildningen – vägar framåt
 • Inger Eriksson, Ann Öhman Sandberg, Malin Benerdal, Katarina Arkehag, Peter Morfelt, Ida-Lie Heljeberg, Karin Alnervik, Pernilla Alm och Elisabet Nihlfors, Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi – utmaningar och möjligheter vid samverkan
 • Ann Öhman Sandberg, Att driva ett stort utvecklingsarbete på lärarutbildningen
 • Sofia Österborg Wiklund, Anette Bagger, Hanna Bertilsdotter Rosqvist och Julie Allan, Lärarutbildningens nya examensmål ur ett neurodiversitetsperspektiv
 • Malin Hagström och Karin Rudsberg, Samverkan inom lärarutbildningar – hur kan vi skapa nätverk?                       
 • Andreas Bergh, Eva Hultin och Elin Sundström Sjödin, Utbildning, demokrati och lärarutbildning
Anne Bamford

Keynote speaker: Anne Bamford

Professor Anne Bamford, strategisk chef för utbildningsfrågor i London, föreläser om samverkan mellan lärarutbildning och skolverksamhet.

Viv Ellis

Keynote speaker: Viv Ellis

Viv Ellis, professor och dekan vid Monash University i Melbourne, Australien, föreläser om visioner och möjligheter för morgondagens lärarutbildningar.

Ann-Sofie Jägerskog

Moderator: Ann-Sofie Jägerskog

Moderator är Ann-Sofie Jägerskog. Hon är lektor och forskare vid Stockholms universitet, där hon disputerade i ämnesdidaktik 2020.