Lärarutbildning vid Örebro universitet

Viv Ellis

Viv Ellis

Professor Viv Ellis är keynote speaker på konferensens andra dag. Han är verksam i Melbourne.

Professor i pedagogik med inriktning kulturhistorisk teori, verksamhetsteori och praktikutvecklande forskning

Viv Ellis är professor i pedagogik och dekan på Faculty of Education vid Monash University i Melbourne, Australien. Före flytten från England till Australien var Viv med och startade Center for Innovation in Teacher Education and Development. Han räknas i dag till en av de ledande internationella experterna inom lärarutbildningsområdet med särskild inriktning på kulturhistorisk teori, verksamhetsteori och praktikutvecklande forskning. Viv har också bakgrund som lärare.

Viv har även omfattande erfarenhet av utvecklingsuppdrag för regeringar och universitet i stora delar av världen. Han har bland annat arbetat med att utveckla lärarutbildningen på masternivå i Norge. Dessutom har han tillsammans med kollegan Jane McNichol skrivit boken Transforming Teacher Education: Reconfiguring the Academic Work.

Föreläsning om morgondagens lärarutbildningar

På konferensen kommer Viv att utgå från sina erfarenheter och tala om visioner och möjliga framtidsvägar för morgondagens lärarutbildningar: "Re-imagining teacher education for the future: Where to begin?"

Läs mer om Viv Ellis