This page in English

Forskning inom AI och robotik

Research.

Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) vid Örebro universitet, grundat 1998, är ett internationellt erkänt forskningscenter som forskar om autonoma system med fokus på deras perceptuella och kognitiva förmågor.

Forskningscentret AASS är känt för sin expertis inom artificiell intelligens och robotik, och deras integration. Vid AASS finns en stark tradition av att arbeta i nära samarbete med industripartners i Sverige och runt om i världen.

Med fler än 20 doktorander och en internationell arbetsgrupp med ledande forskare utgör AASS en stimulerande arbetsmiljö. Vid centret finns också ett antal forsknings- och laboratoriemiljöer i toppklass, med många robotplattformar.

Innovation för en bättre framtid

För oss är det viktigt att vår forskning gynnar samhället och bidrar till en hållbar framtid. Därför är innovation och nyttiggörande en naturlig och viktig del av allt vi gör. Genom det regionala innovationsstödsystemet och universitetets stora satsning ORU Innovation Arena hjälper vi våra forskare att gå från vision till verklighet.