This page in English

Forskargrupp

Multi-Robot Planning and Control Lab

Finansiärer

  • EU Horizon 2020
  • KK-Stiftelsen
  • SIP/STRIM
  • Stiftelsen för Strategisk Forskning
  • Vinnova