This page in English

Forskningsmiljö

Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS)

AASS bedriver internationellt erkänd forskning inom artificiell intelligens och autonoma sensorsystem.

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Lars Karlsson

Vetenskapsområden

  • Teknik

Forskningsområden

  • Artificiell intelligens
  • Autonoma system

AASS bedriver internationellt erkänd forskning inom området autonoma sensorsystem. Forskningsmiljön samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om vår verksamhet finns därför ofta enbart på engelska.

AASS engelska hemsida

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt