This page in English

Forskningsprojekt

CARESSES

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2020

Kontaktperson

Alessandro Saffiotti

Forskningsmiljöer

Detta projekt bedrivs vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS). AASS, som är en av Örebro universitets starka forskningsmiljöer, samlar forskare och studenter från många nationer. Engelska är det gemensamma språket. Utförlig information om detta forskningsprojekt finns därför enbart på engelska.

Forskargrupper

Finansiärer

  • EU Horizon 2020