This page in English

Forskningsprojekt

Mjukgörare: Immune och Metabolism

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

 Mjukgörare används i olika produkter för att göra dem flexibla och hållbara. De tillsätts i ett brett utbud av konsumentprodukter inklusive plastmaterial, barnleksaker, medicintekniska produkter, kosmetika etc. Mjukgörare har visat sig ha negativa effekter på metabolism, reproduktion, immunsystem och utveckling. Den rapporterade toxiciteten hos vissa mjukgörare har ökat användningen av ersättande mjukgörare utan lämpliga riskbedömningar. Detta kan utgöra ett allvarligt hot mot människor och andra djur. Detta projekt kommer att utvärdera de skadliga effekterna och verkningssättet för substituerande mjukgörare på immunsystemet och metabolism. Det hjälper också att förstå hur dysreglering av dessa två system leder till sjukdomskänslighet. Detta projekt använder in vivo (zebrafisk) och in vitro (mänskliga och muscellinjer) modeller.