CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

Ny forskningsöversikt om ADHD bland äldre vuxna påvisar viktiga kunskapsluckor

En kvinna går på en linje som leder fram till ett vägskäl

I en nypublicerad meta-analys, dvs. forskningsöversikt, från CAPS, studeras förekomsten av ADHD bland äldre personer. Förekomsten av ADHD bland äldre personer visade sig skilja sig markant beroende på vilken bedömningsmetod som använts och det är tydligt att det finns ett betydande antal äldre vuxna med ADHD och att förekomsten av behandlad ADHD är mindre än hälften av förekomsten av kliniskt diagnostiserad ADHD.

Det finns en betydande kunskapslucka i forskning om ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) bland äldre vuxna. I den här systematiska översikten och meta-analysen sammanställdes förekomsten av ADHD hos äldre vuxna med hänsyn tagen till att olika bedömningsmetoder av ADHD kan användas.

Förekomsten av ADHD bland äldre personer visade sig skilja sig markant beroende på vilken bedömningsmetod som använts. Det är också tydligt via den här forskningsöversikten av internationell forskning att det finns ett betydande antal äldre vuxna med ADHD. Det är också tydligt att förekomsten av behandlad ADHD är mindre än hälften av förekomsten av kliniskt diagnostiserad ADHD. Det sistnämnda belyser behovet av ökad medvetenhet om potentiell ADHD-diagnos bland äldre och inte minst om behandling av ADHD hos äldre vuxna. Den här forskningsöversikten blottlägger att mycket mer forskning behövs om ADHD och dess behandling bland äldre vuxna.

Meta-analysen, skriven av Maja Dobrosavljevic, Carmen Solares Canal, Henrik Andershed, med fler, publicerades nyligen i tidskriften Neuroscience & Biobehavioral Reviews. Ta del av artikeln i fulltext via länken nedan.

Kontakt: Maja Dobrosavljevic
E-post: maja.dobrosavljevic@oru.se

Dobrosavljevic, M., Solares, C., Cortese, S., Andershed, H.  & Larsson, H. (2020). Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder in older adults: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 118, 282-289.