This page in English

Forskningsmiljö

CAPS - Center for Criminological and Psychosocial Research

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Henrik Andershed

Vetenskapsområden

 • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

 • Barn och ungdom
 • Brottsförebyggande insatser
 • Kartläggning och analys av brott och otrygghet
 • Kriminalitet
 • Mobbning
 • Partnervåld
 • Polisvetenskap
 • Risk- och skyddsfaktorer
 • Riskbedömning
 • Stalkning
 • Trygghet
 • Trygghetsskapande insatser
 • Utsatthet
 • Utveckling
 • Våld
 • Äldre och åldrande

CAPS är forskningsmiljö med det övergripande syftet att bedriva praktiskt användbar forskning om normbrytande, kriminellt beteende, och om psykosocial anpassning och utveckling i en vidare mening. Visionen med vår forskning är:

Vår forskning är nationellt och internationellt ledande med en tydlig påverkan på kunskaps- och samhällsutvecklingen.

Vi har ett omfattande samarbetsnätverk både bland forskare nationellt och internationellt men inte minst bland professionella i praktik (t.ex. polismyndigheten, kommuner, socialtjänst, bostadsföretag, med flera).

Vi är återkommande sakkunniga vid diverse nationella och regionala myndigheter och instanser (t.ex. Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen, Statens Institutionsstyrelse (SIS), Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Friends, samt Brottsförebyggande rådet (Brå). Vi deltar ofta på nationella och internationella konferenser och vi erbjuder uppdragsutbildningar inom våra forskningsområden.

Läs gärna mer om våra aktuella forskningsområden/forskargrupper (genom att klicka på Forskargrupper), våra forskningsprojekt och forskare och kontakta oss gärna för frågor eller samarbetsförslag.

Ett urval av pågående externfinansierad forskning vid CAPS:

Våld och kränkningar i skolan. 300.000 kr. 2020. Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond. Karin Hellfeldt.

ADHD från vaggan till graven. Vetenskapsrådet, Medicin. 4,8 miljoner kr. 2019-2022. Henrik Larsson, Henrik Andershed, m.fl.

Doktorandprogram om åldrande. EU co-fund, 2019-2022. 16 doktorandtjänster till Örebro universitet varav två till Kriminologi/CAPS. Henrik Andershed, Karin Hellfeldt, Henrik Larsson, m.fl.

Higher Seminar Schedule Criminology (Login Required)

Forskningsnyheter från CAPS

CAPS-kalender

För närvarande finns det inga händelser att visa i listan.