CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

Ny forskningsöversikt påvisar ökad risk för flertalet medicinska sjukdomar bland äldre personer som begår brott

Kvinna går på en linje som leder fram till ett vägskäl

I en nypublicerad meta-analys, dvs. forskningsöversikt, från CAPS, studeras förekomsten av medicinska sjukdomar och psykiska störningar bland äldre personer som begår brott.

I meta-analysen påvisas en högre risk för flera medicinska tillstånd, nämligen; högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, andningsorganssjukdomar, samt artritsjukdomar bland äldre personer som begår brott, jämfört med äldre personer som inte begår brott.

Den här meta-analysen blottlägger flera viktiga och stora brister i befintlig internationell forskning. Den viktigaste av dessa brister är att väldigt få studier har inkluderat en jämförelsegrupp när man studerat hur vanligt det är med olika medicinska sjukdomar och psykiska problem bland äldre personer som begår brott. Det omöjliggör att uttala sig om risken är förhöjd eller ej. Även om mycket indikerar att många sjukdomar är överrepresenterade bland äldre personer som begår brott så behövs mycket mer forskning med jämförelsegrupper och inte minst uppföljningsforskning (longitudinella studier) som kan utröna om, i vilken grad, och inte minst varför denna överrisk verkar finnas.

Meta-analysen, skriven av Carmen Solares Canal med kollegor, publicerades nyligen i tidskriften Neuroscience & Biobehavioral Reviews. Ta del av artikeln i fulltext via länken nedan.

Kontakt: Carmen Solares Canal
E-post: This is an email address

Solares, C., Dobrosavljevic, M., Larsson, H., Cortese, S. & Andershed, H. (2020). The mental and physical health of older offenders: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 118, 440-450.