CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

Ny hjärnavbildningsstudie: Ungdomar med uppförandestörning och brister i empatisk förmåga bearbetar känslomässigt innehåll annorlunda

Silhuett av en mans huvud

Hjärnbearbetning undersöktes med funktionell MRI-kamera (fMRI). Resultaten indikerar att ungdomar med uppförandestörning och brister i empatisk förmåga bearbetar känslomässig information på ett annorlunda sätt som kan ha konsekvenser för hur de faktiskt upplever och reagerar på den här typen av sinnesinformation, vilket i sin tur kan ha konsekvenser för hur man bör utveckla behandling/rehabilitering.

Hjärnbearbetning undersöktes i den här studien med funktionell MRI-kamera (fMRI) bland ungdomar med uppförandestörning och brister i empatisk förmåga (n= 19), ungdomar med uppförandestörning (n = 31), och i en kontrollgrupp utan uppförandestörning (n = 31). Resultaten visar att ungdomar med uppförandestörning och brister i empatisk förmåga bearbetar känslomässigt innehåll (bilder på ansikten som uttrycker ilska och rädsla) annorlunda. Ungdomar med uppförandestörning och brister i empatisk förmåga uppvisade bland annat hyperaktivitet i dorsolaterala, dorsomediala, och ventromediala prefrontala områden av hjärnan jämfört med andra ungdomar.

Avbildningar av hjärnanDe här resultaten indikerar att ungdomar med uppförandestörning och brister i empatisk förmåga bearbetar känslomässig information på ett annorlunda sätt som kan ha konsekvenser för hur de faktiskt upplever och reagerar på den här typen av sinnesinformation. Möjligen är detta en av anledningarna till att den här gruppen av ungdomar uppvisar en ökad risk för aggressivt beteende och annat antisocialt beteende, och möjligen är dessa skillnader i hjärnans funktion viktig information för hur de här ungdomarna bör behandlas/rehabiliteras, för att minska deras antisociala beteende.

Studien, gjord av Moji Aghajania, Eduard Klapwijk, Henrik Andershed, Kostas Fanti, Nic van der Weec, Robert Vermeiren och Olivier F. Colins publicerades nyligen i tidskriften Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry. Ta del av artikeln i fulltext via länken nedan.

Aghajani, M., Klapwijk, E., Andershed,  H., Fanti, K., van der Weec, N., Vermeiren, R. & Colins, O. (2020). Neural processing of socioemotional content in conduct-disordered juvenile offenders with limited prosocial emotions. Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry.

Kontakt: Henrik Andershed
E-post: This is an email address