CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

Ny studie belyser vikten av att beakta subtyper av partnervåldsförövare vad gäller återfall i sådant våld

En ung man skyddar sig genom att sätta upp handen framför sitt ansikte

Studien jämförde återfallsfrekvensen mellan de partnervåldsförövare som blev temporärt frihetsberövade (dvs. gripna och/eller anhållna, men ej häktade) i samband med polisanmälan med de förövare som inte blev det.

Resultaten visade inte på några skillnader mellan dessa grupper. Däremot, när dessa förövare kategoriserades som generellt våldsamma eller icke generellt våldsamma visade resultaten på att generellt våldsamma partnervåldsförövare som frihetsberövades var fyra gånger mer benägna att återfalla i partnervåld jämfört med de icke generellt våldsamma förövarna som frihetsberövades. Studiens resultat indikerar på att frihetsberövande i samband med polisanmälan kan ha olika effekt på återfall för olika subtyper av partnervåldsförövare.

Läs mer: länk till studien 

Kontakt: Joakim Petersson, This is an email address