CAPS - Center for Criminological And PsychoSocial research

Nytt bokkapitel om polisens uppfattningar om våld i samkönade relationer

En ung man skyddar sig genom att sätta upp hand framför sitt ansikte

Detta kapitel i SAGE Handbook of Domestic Violence syftar till att redogöra för prevalensen av våld i samkönade relationer liksom uppfattningen bland poliser av sådant våld.

Prevalensen av våld i samkönade relationer har visats vara liknande eller till och mer omfattande än våld i heterosexuella relationer, men mörkertalet är omfattande då de utsatta saknar förtroende för rättsväsendet. Tidigare forskning visar att det är mindre vanligt förekommande bland poliser att ingripa i ett fall av våld i en samkönad relation, jämfört med ett fall av våld i en heterosexuell relation. Detta kan förklaras genom de olika myter som finns kring våld i samkönade relationer, vilket kan föranleda att denna typ av fall minimeras. Tidigare forskning har också rapporterat att poliser och polisstudenter uppfattar våld i samkönade relationer som mindre allvarligt än till exempel mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Detta kapitel diskuterar de olika resultat som tidigare forskning visat utifrån teorin om gräsrotsbyråkrati.

Oskarsson, S. & Strand, S. (in press). Police Perceptions of Victims of Intimate Partner Violence in Same-Sex Relationships. In T.K. Shackelford (Ed.), The SAGE Handbook of Domestic Violence (Chapter 22). London, SAGE Publications Ltd.

Kontakt: Sofi Oskarsson, This is an email address