Cardiovascular Research Centre

Blodfetter och åderförkalkning

Allan Sirsjö och Liza Ljungberg

Allan Sirsjö och Liza Ljungberg leder forskning om orsaker till åderförkalkning.

En studie om orsaken till att blodkärlen hos vissa personer utvecklar åderförkalkning vilket kan orsaka hjärtinfarkt och stroke. Örebro universitet var ensamt om att få två forskningsprojekt beviljade av KK-stiftelsen för samarbetsprojekt med näringslivet.

KK-stiftelsens program  Synergi riktar sig till forskning som KK-stiftelsen definierar som ”en väl avgränsad och för näringslivet relevant frågeställning”.

I det andra projektet ska forskarna undersöka om samspelet mellan blodfetter och inflammation kan förklarar skillnaden mellan olika sjukdomar i blodkärlen, som i sin tur beror på åderförkalkning.

En tredjedel av alla dödsfall i världen orsakas av hjärtkärlsjukdomar vilket gör dem till den vanligaste dödsorsaken globalt.

– Den vanligaste bakomliggande orsaken till hjärtkärlsjukdom är åderförkalkning, att kolesterol och immunceller ackumuleras i kärlväggen. Åderförkalkningen leder bland annat till hjärtinfarkt, stroke och benartärsjukdom, så kallad fönstertittarsjuka. Idag är det fortfarande okänt varför vissa individer utvecklar sjukliga förändringar på olika ställen i kärlen, säger Allan Sirsjö, professor i biomedicin och ansvarig för projektet.

Liza Ljungberg, forskarassistent, kommer att leda forskningen som ska ske i tre steg. Första delen är en kartläggning av på vilket sätt celler och blodfetter påverkar inflammation i blodkärlen, både hos friska och personer med kärlsjukdomar.

– Sedan ska vi leta upp biomarkörer och biosignaturer i olika patientgrupper som kan förutspå hjärtinfarkter eller benartärsjukdom, berättar Liza Ljungberg.

Mäta risk för hjärtinfarkt

Utöver nya modeller för att mäta risker för framtida hjärtinfarkt kommer projektet också tillföra ny kunskap om hur inflammation utvecklas som en del av åderförkalkningsprocessen.

Det tredje steget i projektet är att specialstudera personer med benartärsjukdom, för att förstå mer av orsaken till sjukdomen.

– Ny data från alla delprojekten kommer att användas tillsammans med fettprofiler, metabola mönster och genmarkörer. Tillsammans med information om kliniskt utfall ska detta ge oss svar på våra forskningsfrågor, säger Allan Sirsjö.

Projektplanen har utformats i samarbetet med företag och andra partners och är på så sätt relevant både vetenskapligt och för näringslivet. Projektet görs i samarbete med sex företag: Athera Biotechnologies, BioLamina, Immunovia, Mercordia, Mabtech och OLINK Proteomics.