This page in English

Forskningsmiljö

Cardiovascular Research Centre (CVRC)

Hjärt-kärlsjukdomar så som åderförfettning/förkalkning, hjärtrytmrubbning och hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till förtidig död i Sverige och andra industrialiserade länder. Förutom lidandet för patienten är kostnaden för samhället enorm och beräknades 2010 uppgå till över 60 miljarder. Det är således av största betydelse att stärka forskning som syftar att förbättra diagnostiken, behandlingen och förebyggandet av hjärt-kärlsjukdomar.

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Magnus Grenegård

Vetenskapsområden

  • Medicin

Forskningsområden

  • Biomedicin
  • Kardiologi
  • Medicin

Forskning om Sjukdomar i Hjärta och Blodkärl

Vid Örebro universitet och universitetssjukhuset i Örebro är forskningen om hjärt-kärlsjukdomar stark och expansiv. Vår forskningsmiljö syftar till är ytterligare stärka forskningen i regionen genom att förena basvetenskaplig forskning och klinisk forskning. Detta kommer att skapa nya, unika och tvärvetenskapliga forskningsprojekt vid Örebro universitet och universitetssjukhuset Örebro vilket slutligen blir till gagn för människor som lider av hjärt-kärlsjukdom.

På de engelska sidorna ges en utförlig presentation av forskningsmiljön. Du når dem genom länken ovanför.

The English pages provide a much more detailed presentation of the research environment. You can reach them through the link above.

Finansiärer