This page in English

Forskningsmiljö

The Cardiovascular Research Centre

Hjärt-kärlsjukdomar så som åderförfettning/förkalkning, hjärtrytmrubbning och hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till förtidig död i Sverige och andra industrialiserade länder. Förutom lidandet för patienten är kostnaden för samhället enorm och beräknades 2010 uppgå till över 60 miljarder. Det är således av största betydelse att stärka forskning som syftar att förbättra diagnostiken, behandlingen och förebyggandet av hjärt-kärlsjukdomar.

Finansiärer