This page in English

Forskningsmiljö

Cardiovascular Research Centre (CVRC)

Hjärt-kärlsjukdomar så som åderförfettning/förkalkning, hjärtrytmrubbning och hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till förtidig död i Sverige och andra industrialiserade länder. Förutom lidandet för patienten är kostnaden för samhället enorm och beräknades 2010 uppgå till över 60 miljarder. Det är således av största betydelse att stärka forskning som syftar att förbättra diagnostiken, behandlingen och förebyggandet av hjärt-kärlsjukdomar.

Logotyp för CVRC

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Magnus Grenegård

Vetenskapsområden

  • Medicin

Forskningsområden

  • Biomedicin
  • Circulation
  • Hemostas
  • Immunologi
  • Inflammation
  • Kardiologi
  • Medicin
  • Mikrobiologi

Forskning om sjukdomar i hjärta, blod och blodkärl

Forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre (CVRC) är ett nätverk bestående av ca 40 medlemmar vid Örebro Universitet och Universitetssjukhuset i Örebro/Region Örebro Län som arbetar med grundforskning, translationell och klinisk forskning. Målet är att identifiera nya mekanismer, riskfaktorer och behandlingsprinciper för bättre och effektivare diagnos, behandling och prevention av kardiovaskulära sjukdomar. CVRC grundades 2014 och den övergripande strategin är att stödja interna och externa akademiska och industriella forskningssamarbeten och högkvalitativa masterutbildningar i det kardiovaskulära fältet. CVRC har rankats som en stark forskningsmiljö av externa utvärderare.

På de engelska sidorna ges en utförlig presentation av forskningsmiljön. Du når dem genom länken ovanför.

The English pages provide a much more detailed presentation of the research environment. You can reach them through the link above.