Cardiovascular Research Centre

Forskningssamverkan med Qatar

I mars månad besökte Hazem Khalaf Qatar i syfte att knyta kontakter med forskare vid universitet och forskningsinstitut.

I mars månad besökte Hazem Khalaf Qatar i syfte att knyta kontakter med forskare vid universitet och forskningsinstitut. I samband med detta träffade Hazem Sveriges ambassadör Ewa Polano. Ewa är mycket intresserad och engagerad, och en nyckelperson i att skapa goda förutsättningar för en forskningssamverkan mellan Örebro universitet och forskarsamhället i Qatar. Gruppens forskning under ledning av professor Torbjörn Bengtsson och docent Hazem Khalaf presenterades av Hazem i ett seminarium vid Sidra Medical and Research Center. Forskningen är inriktad på att utveckla antimikrobiella peptider som ett alternativ till traditionell antibiotika vid behandling av infektioner. Diskussioner pågår nu med att starta upp samarbete med ett par forskargrupper i Qatar.

Associate prof. Hazem Khalaf and Ambassador Ewa Polano

Foto: Esbjörn Edvinsson