Centre for Perioperative Nursing

Anna Drakenberg vinnare av forskningsstipendium

Anna Drakenberg, doktorand inom medicinsk vetenskap med inrikning mot hälso- och vårdvetenskap, har tilldelats 2020 års forskningsstipendium från Riksföreningen för anestesi och intensivvård. 

I motivering till stipendiet går att läsa att Annas forskningsprojekt har potential att fylla den kunskapslucka om vilka hälsorelaterade och ekonomiska betydelser familjecentrerad vård och hälsostödjande samtal har inom vården.

Se mer information här.