This page in English

Forskningsprojekt

Långtidsuppföljning av immunrespons efter pneumokockvaccination och effekten av revaccination hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLLVAC-2018)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2019

Kontaktperson

Simon Athlin

Forskningsmiljöer

Patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) har ökad risk för pneumokockinfektioner. Vaccination kan förebygga infektion, men svaret är ofta nedsatt hos KLL patienter. Folkhälsomyndigheten rekommenderar konjungerat vaccin (Prevenar13/PCV13) samt icke-konjugerat vaccin (Pneumovax/PPSV23) efter 8 veckor för KLL patienter, men det vetenskapliga stödet är svagt.

I en studie 2013-2016 av 126 KLL patienter som fick PCV13 (n=63) eller PPSV23 (n=63) vid 8 hematologiska kliniker, fick fler patienter med PCV13 skyddande antikroppar efter 4 veckor och 6 månader. I vår nya studie vill vi värdera kvarvarande antikroppsskydd efter 4-6 år och effekten av att revaccinera patienterna med PCV13 och PPS23, samt jämföra immunsvaret med immunfriska kontrollpersoner. Syftet är förbättrade rekommendationer för vaccination av KLL patienter samt att minska risken för pneumokockinfektioner hos dessa.

Finansiärer

  • Nyckelfonden
  • Region Örebro läns Forskningskommitté
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)