This page in English

Forskningsmiljö

Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre (iRiSC)

iRiSC - Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre består av forskare vid Örebro universitet och Örebro universitetssjukhus (USÖ), samt innefattar samarbete med ett flertal nationella och internationella forskargrupper.

Bakterie-inducerad inflammation

Bakterie-inducerad inflammation

Virus och immunförsvar

Virus och immunförsvar

Inflammations-medierade sjukdomar

Steril Inflammation

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Eva Särndahl

Vetenskapsområden

  • Medicin
  • Naturvetenskap

Forskningsområden

  • Biokemi
  • Biomedicin
  • Immunologi
  • Infektion
  • Inflammation
  • Medicin
  • Mikrobiologi
  • Miljö och hälsa

iRiSC - Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre består av forskare vid Örebro universitet och Örebro universitetssjukhus (USÖ), samt innefattar samarbete med ett flertal nationella och internationella forskargrupper. Forskningen som bedrivs vid iRiSC undersöker kroppens immunförsvar vid inflammation orsakad av bakteriers virulensfaktorer (s.k. PAMPs = pathogen-associated molecular patterns) samt av andra främmande ämnen (s.k. DAMPs = danger-associated molecular patterns), t.ex. nanopartiklar. Vi vill förstå hur olika DAMPs och PAMPs kan aktivera och modulera immunsvaret för att kunna förklara varför immunförsvaret reagerar olika hos olika individer; varför vissa individer får livshotande eller kroniska inflammationssjukdomar, medan andra uppvisar lindriga eller inga sjukdomssymptom.

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt