Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre - iRiSC

MCbär-studien - Bärarskap av meningokocker

Vill du vara med i studien? 

Meningokocker är bakterier som kan orsaka allvarliga sjukdomstillstånd såsom sepsis (blodförgiftning) och meningit (hjärnhinneinflammation). Dessa infektioner är fruktade då de ofta har ett snabbt förlopp och kan leda till livshotande tillstånd. Man kan även vara bärare av bakterierna utan att vara sjuk. Av och till förekommer utbrott av dessa bakterier med flera sjukdomsfall, bland annat vid stora folksamlingar, på universitet och militärförläggningar.

Denna studie vill undersöka hur stor andel friska personer i Sverige som är bärare av meningokocker. Studien är viktig för att kunna ge en bild av hur vanligt förekommande bakterierna är bland friska människor och för att undersöka varför vissa personer, och inte andra, blir bärare av bakterierna. Du som nyantagna student vid Örebro universitet tillfrågas att delta i studien.