För dig som arbetar med ungdomars psykiska hälsa

Sedan början av 2014 deltar de kommunala grundskolorna i Örebro, Karlskoga och Köping i ”Trestadsstudien”, ett femårigt forskningsprojekt med syfte att undersöka samspelet mellan faktorer som styr utvecklingen av psykisk ohälsa bland ungdomar.

Sedan början av 2014 deltar de kommunala grundskolorna i Örebro, Karlskoga och Köping i ”Trestadsstudien”, ett femårigt forskningsprojekt med syfte att undersöka samspelet mellan faktorer som styr utvecklingen av psykisk ohälsa bland ungdomar. Ett viktigt delmål med Trestadsstudien är att utveckla en förebyggande åtgärd för ungdomar som upplever stress och som löper risk att utveckla problem på grund av detta.