Information om projektet

Trestadsstudien är ett femårigt forskningsprojekt med syfte att undersöka samspelet mellan de faktorer som styr eller bromsar utvecklingen av psykisk ohälsa under ungdomsåren. Den främsta anledningen till denna satsning är den oroväckande höjning av psykisk ohälsa som har konstaterats bland Sveriges ungdomar de senaste decennierna.

Projektet riktar in sig på fyra fokusområden och inkluderar utvärdering av fyra olika förebyggande interventioner. Detta kan du läsa mer om här.