Vill du delta i en studie som har till syfte att jämföra effekten av mikroinkapslad vs icke-inkapslad probiotika för att påverka hjärnans funktion?

Vi söker dig som är 60 – 80 år och är väsentligen fullt frisk för deltagande i ett forskningsprojekt som handlar om kosttillskott med probiotika. Syftet är att studera de biologiska bakomliggande mekanismerna för hur kosttillskott med probiotika, eventuellt kan påverka kommunikationen mellan hjärna och tarm hos äldre, friska personer.

Picture of the study logo, a man and woman

Åldrande är förknippat med förändringar i en mängd olika hjärnnätverk. Aktuell forskning tyder på att det kett samband mellan hjärnans funktion i vilotillstånd och kognitiv förmåga.
Probiotika, det vill säga goda bakterier, har visat sig kunna påverka kommunikationen mellan hjärna och tarm på olika sätt. Mekanismerna bakom effekten är dock oklar. Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om en inkapslad probiotika som innehåller Lactocaseibacillus rhamnosus har en större effekt på hjärnans funktion i vilotillstånd samt på kognitiv förmåga än samma fast icke-inkapslat kosttillskott.

Lactocaseibacillus rhamnosus har visat sig kunna påverka just kommunikation mellan tarmen och hjärnan, hjärnans funktion och vårt beteende.

Studiemedverkan innebär att du vid totalt 5 tillfällen kommer till Campus USÖ för datainsamling och provtagning. Vid två av dessa besök kommer du att få genomföra en magnetkameraundersökning av hjärnan och att göra ett kognitivt test. Vid tre tillfället kommer du även få lämna blodprover, avföringsprover samt besvara frågeformulär.

Intresserade kommer få möjligheten att delta på ett informationsmöte där forskargruppen i detalj går igenom studiens upplägg och besvarar frågor. Studien har ett begränsat antal platser och en intresse-anmälan innebär inte att du antagits till studien. De som anmält sig men tyvärr inte kan delta kommer att bli meddelade.

Intresseanmälan

Är du intresserad? Kontakta oss:

Institution för Medicinska Vetenskaper
Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre
Örebro Universitet

Ashley Hutchinson, forskare
Tel: 073 - 745 53 02
E-post: This is an email address

Julia Rode, forskare
Tel: 019 - 30 38 17
E-post: This is an email address

Forskningsprojektet kommer att genomföras under 2023 vid Örebro Universitet. Studien är en kontrollerad, randomiserad, dubbelblindad studie där varje studiedeltagare kommer att få en av tre möjliga behandlingar under en sex veckors period. De tre olika grupper får antingen inkapslad probiotika, icke-inkapslad probiotika eller placebo (overksam substans).

Ekonomisk ersättning för deltagande i studien utgår med 2000 SEK.