Deltagarinformation

Inklusionskriterier:

 1. Signerat samtycke innan studiestart
 2. Ålder: 60-80 år
 3. Normalviktig vid screening-tillfället, dvs BMI mellan 18.5-31.9
 4. Villig att avstå probiotiska tillskott och livsmedelsprodukter som innehåller            probiotika
 5. Villig att avstå tillskott och läkemedel som påverkar mag-tarmkanalen och/eller inflammatorisk status


Exklusionskriterier:

 1. Diagnostiserad diabetes, typ 1 eller typ 2
 2. Pågående användning (eller inom de senaste 4 veckorna före studiestart) av probiotiska tillskott
 3. Otillräcklig fysisk rörlighetsförmåga (dvs oförmåga att delta i alla studierelaterade procedurer)
 4. Tidigare (omfattande) mag-tarmkirurgi
 5. Diagnostiserad inflammatorisk tarmsjukdom
 6. Diagnostiserad psykiatrisk åkomma eller syndrom (pågående)
 7. Diagnostiserad med neurodegenerativ åkomma/sjukdom (pågående)
 8. Systemisk behandling med antibiotika och/eller steroider inom de senaste 4 månaderna före studieinklusion
 9. Regelbunden användning av icke-steroida antiinflammatoriska preparat (NSAID-preparat), definierat som fler än 3 ggr/vecka, under de senaste 2 månaderna
 10. Användning av icke-steroida antiinflammatoriska preparat (NSAID-preparat) de senaste 7 dagarna före studiestart
 11. Tillstånd som kan påverka mag-tarmkanalens barriärfunktion (t ex gluten- och/eller laktosintolerans, celiaki, IBS eller IBD) eller på annat sätt störa utvärderingen av studiens utfallsmått, vilket är upp till forskningsledaren att bestämma
 12. Regelbunden rökning, snus-, nikotin- och/eller cannabinoidanvändning, inklusive användning av e-cigaretter
 13. Intag av >9 standardglas alkohol per vecka, och/eller >3 standardglas alkohol per tillfälle
 14. Regelbunden användning (dvs mer än 3 ggr/vecka de senaste 2 månaderna och/eller 7 dagar före studieinklusion) av läkemedel som utifrån forskningsledarens bedömning kan ha antiinflammatorisk verkan eller på annat sätt påverka mag-tarmkanalens barriärfunktion eller studiens utfallsmått (t ex laxermedel, antidiarrotika och/eller anti-kolinergisk läkemdel etc)
 15. Att efter studieinklusion påbörja ny läkemedelsbehandling som bedöms kunna påverka studiedeltagande och/eller studiens utfallsmått
 16. Cerebral blödning, nylig eller tidigare
 17. Klaustrofobi
 18. Inopererad apparatur (t ex pacemaker) som kan störa MR-undersökning
 19. Aneurysmimplantat/aneurysmklämma i huvudet
 20. Shuntimplantat i huvudet
 21. Granat- eller annat metallsplitter i kroppen (t ex i ögonen)
 22. Metal eller elektroder I kroppen (t ex temepraturkateter, aortastent, cochleaimplant)
 23. Omfattande tandimplantat eller proteser
 24. Huvudkirurgi
 25. Hjärtkirurgi
 26. Har tidigare svalt en videokapsel som skulle kunna finnas kvar i mag-tarmkanalen
 27. Vänsterhänthet