This page in English

Vill du delta i en studie där vi undersöker effekten av oralt intag av djur - och växtbaserade proteiner på ämnesomsättningen hos friska kvinnor?

För att delta i studien ska du ha ett Body Mass Index mellan 18,5 och 25 kg/m², mellan 18 - 45 år gammal och inte tar hormonella preventivmedel.

Skålar med gryner, bönor och linser.

Tidigare studier har visat att oralt intag av proteiner från olika källor kan på olika sätt påverka utsöndringen av det hormon som kallas tillväxthormon.

Detta hormon är viktigt för regleringen av kroppens ämnesomsättning. Tillväxthormon kan till exempel påverka biologiska processer i lever, muskler, ben och fettvävnad samt frisättningen av andra hormoner, vilket i sin tur kan påverka protein-, fett- och glukosmetabolismen.

Eftersom det i vårt samhälle sker en övergång mot en mer växtbaserad kost, på grund av de miljömässiga fördelarna med växtbaserade proteiner, är syftet med studien att undersöka vilken effekt olika växtbaserade proteiner har på utsöndringen av tillväxthormon och vår metabolism.

Studien består av en inledande undersökning (ca. 30 minuter) under vilken du får fylla i frågeformulär och uppgifter om bakgrundshälsa, medicinintag, vikt, längd, livsstil och kostvanor. Om du uppfyller kriterierna för studien kommer du att kunna närvara vid de övriga fyra besökstillfällen på Campus USÖ, Örebro Universitet (ca. 3,5 timmar).

Under alla fyra besökstillfällen kommer du att dricka en testdryck och vi kommer att ta ett blodprov innan du druckit och sedan vid flera tillfällen fram till tre timmar efter det att du konsumerat testdrycken. Vid varje efterföljande besökstillfälle kommer du att dricka en annan testdryck – drycken innehåller vatten och antigen isolerat ärtprotein, isolerat åkerbönprotein, isolerat vassleprotein eller en placebo.

Alla besök sker på Campus USÖ och deltagare får 3500 SEK i skattepliktig ersättning.

Vill du delta i studien?

Kontrollera om ditt BMI passar studien
Ange din längd i centimeter samt din vikt i kilo och klicka på Visa resultat.

Ditt BMI är:

Ditt BMI är under 18,5

Det innebär att du har ett för lågt BMI för att delta i studien.

Ditt BMI är inom spannet 18,5-25

Det innebär att du har ett BMI som gör att du kan ansöka om att delta i studien.
Intresseanmälan
Om du är intresserad av att delta, eller vill ha mer information, får du gärna kontakta oss via e-post till: panpromet@oru.se (Annalena Kamm).

Ditt BMI är över 25

Det innebär att du har ett för högt BMI för att delta i studien.