Ansvarig för studien är

Susanne Bejerot, Professor, psykiater och leg. psykoterapeut
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, 
Region Örebro Län. 
Örebro Universitet
Telefon: 070 165 51 02

Fredrik Holländare, Psykolog och med dr
Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling, 
Region Örebro län
Telefon: 0737-600 700