Forskningsprojektet MILAS

Under 2019 genomfördes ett projekt med behandling via internet för personer med autismspektrumtillstånd/ Asperger syndrom. Syftet med projektet var att undersöka om internetbaserad behandling kan förbättra livskvalitén och den psykiska hälsan för personer med Autism.

Projektet genomfördes i samverkan med vuxenhabiliteringen vid Region Örebro Län.

Rekryteringen till projektet är avslutad.

Läs mer om forskningsprojektet MILAS