Forskningsstudie om effekten av probiotiskt tillskott på SARS-CoV-2-antikroppssvar hos friska vuxna

Tack för ditt intresse i vår studie! Vi söker dig som är mellan 18 och 60 år, frisk utan kända riskfaktorer för COVID-19 och har inte testat positiv för COVID-19 tidigare.

Den globala pandemin, COVID-19, orsakad av viruset SARS-CoV-2 orsakar stor belastning på sjukvården och samhället i stort världen över. Som skydd mot virusangrepp producerar det adaptiva immunförsvaret antikroppar och virus-specifika T-celler, men precis hur detta fungerar för SARS-CoV-2 undersöks intensivt av forskargrupper. Probiotika, levande bakterier som hälsobefrämjande egenskaper, har visats ha positiva effekter på vaccinationseffekter av andra virus. En av dessa probiotika, Lactobacillus reuteri, har i kliniska studier visats effektiv att minska sjukfrånvaron under influensa-perioden och även orsaka ökning av vissa typer av antikroppar.

Syftet med den här forskningsstudien är att undersöka vilken effekt dagligt intag av probiotiskt tillskott har på antikroppssvar mot det nya coronaviruset SARS-CoV-2.

Om du vill delta i studien så får du inte:

  • Ha en tidigare bekräftad diagnos av COVID-19 (positiv PCR eller antikroppstest)
  • Redan vara vaccinerad mot SARS-CoV-2. Däremot går det bra att fortsätta ditt deltagande om du blir vaccinerad under studiens gång
  • Ha någon av de kända riskfaktorerna för COVID-19
  • Ha immunbrist på grund av sjukdom eller pågående medicinsk behandling
  • Använda eller nyligen ha använt antidepressiva läkemedel
  • Använda eller nyligen ha använt probiotiskt tillskott
  • Kontinuerligt ha använt icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. ipren)
  • Vara gravid eller amma

 

Här finns en sammanställning över samtliga exklusionskriterier (pdf).

Studien består av ett screenings-besök och ytterligare tre besökstillfällen för saliv-, avförings- och blodprovstagning på Campus USÖ, Örebro Universitet, och kommer totalt sett att ta ca 6 månader att genomföra. Under studien kommer du att ta antingen en probiotisk produkt eller placebo (sockerpiller) under en period av 6 månader. Probiotika definieras som levande bakteriekulturer som kan medföra hälsofrämjande effekter. Du får ersättning för resor med billigaste färdsättet mot uppvisande av kvitton efter avslutad studie.