Forskningsstudie - FAMUS

Friska forskningspersoner sökes till studie om trötthet (fatigue) vid multipel skleros

Illustration av en trött person och ett urladdat batteriVi söker kvinnor och män mellan 18-70 år för att studera eventuella förändringar i hjärnans struktur och funktion vid multipel skleros och fatigue.

Studien genomförs vid Röntgenkliniken Universitetssjukhuset Örebro i ett samarbete med Center of Biomedical Imaging in Örebro (CEBIO).

Vår forskning går ut på att bättre förstå förändringar på magnetkamerabilder hos personer som har multipel skleros och fatigue. Du ingår i studien som kontrollperson.

Vem söker vi?

  • Män och kvinnor i åldrar 18-70 år.
  • Du skall vara frisk, dvs. inte ha trötthet (fatigue) pga någon känd underliggande sjukdom eller läkemedelsbiverkan. 
  • Du skall ej vara gravid.

Deltagande i studien innebär en magnetkameraundersökning som tar cirka 1 timme. En del av undersökningen utgörs av funktionell magnetkameraundersökning (fMRI). Under tiden du ligger i magnetkameran kommer du utföra två enkla uppgifter så att vi kan avbilda vilka områden i hjärnan som aktiveras. I den första uppgiften behöver du räkna antal ord som du kommer se på en skärm och i den andra uppgiften behöver du addera siffror. Varje uppgift tar cirka 10 minuter.

Vid samma undersökningstillfälle kommer du få fylla i två självskattningsskalor: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) och Fatigueskala för motorik och kognitiva funktion (FSMC), vilket tar totalt cirka 15 minuter. Vi kommer även mäta din längd och vikt.

Forskningen är godkänd av etikprövningsmyndigheten. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Ingen ekonomisk ersättning utgår för deltagande i studien.

Är du intresserad?

Kontaktperson och frågor

Bianka Forgo

ST-läkare Röntgenkliniken Universitetssjukhuset Örebro
This is an email address
019-602 03 24