Vill du delta i en studie som syftar till att jämföra effekten av ett hälsosamt mellanmål mellan måltiderna med mindre hälsosamma alternativ mellan måltiderna?

Vi söker dig som är 70 år och äldre och i princip helt frisk för att delta i ett forskningsprojekt som handlar om en havre- och kikärtsbaserad snacksdryck. Syftet är att studera de biologiska bakomliggande mekanismerna för hur förbättrad näring (högre halter av fibrer och protein, samt hälsosamma fetter) påverkar kognitionen hos äldre, friska människor.

Logotype för NGBIÅldrande är förknippat med förändringar i en mängd olika hjärnnätverk. Aktuell forskning visar att det finns ett samband mellan kost och kognitiv funktion när du åldras.

Forskningsprojektet kommer att genomföras under 2024-2025 vid Örebro universitet. Studien är en kontrollerad, randomiserad, dubbelblind studie där varje studiedeltagare kommer att få en av tre möjliga behandlingar under en nioveckorsperiod. De tre olika grupperna får antingen den hälsosamma drycken mellan måltiderna, en drink med näringsnivåer som liknar kommersiellt tillgängliga soppor och fruktshakes, eller kommer att behålla sin typiska kost.

Studiedeltagande innebär att du kommer till Campus USÖ vid totalt 6 tillfällen för datainsamling och provtagning. Vid två av dessa besök kommer du att göra en MR-undersökning av hjärnan och ett kognitivt test. Vid de andra tillfällena kommer du även att få lämna in blodprov, avföringsprov, genomföra fysiska funktionstester och svara på enkäter.

Intresserade kommer att få möjlighet att delta i ett informationsmöte där forskargruppen går igenom studiens uppbyggnad i detalj och svarar på frågor. Studien har ett begränsat antal platser och en intresseanmälan betyder inte att du har blivit antagen till studien. De som anmält sig men tyvärr inte kan delta kommer att meddelas.

Ekonomisk ersättning för deltagande i studien är 2 000 kr.

Är du intresserad? Kontakta oss:

Institutionen för medicinska vetenskaper
Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Center
Örebro universitet

Ashley Hutchinson, forskare
E-post: ashley.hutchinson@oru.se