Deltagarinformation

Vill du delta i studien?

Kontrollera om ditt BMI passar studien
Ange din längd i centimeter samt din vikt i kilo och klicka på Visa resultat.

Inklusionskriterier:

 • Undertecknat informerat samtycke
 • Ålder 70 år och äldre
 • Normalviktig till överviktig vid screeningstillfället, definierat som ett BMI i intervallet 18,5–31,9
 • Villig att under studien avstå från regelbunden konsumtion av medicin som kan påverka mag-tarmfunktionen eller inflammatorisk status
 • Villighet att upphämta studieprodukter och dagligen inta produkterna enligt instruktion

Exklusionskriterier:

 • Diagnostiserad typ 1 eller typ 2 diabetes
 • Orörlig (definierad som oförmåga att delta i studierelaterade procedurer)
 • Historik av komplicerad gastrointestinal kirurgi
 • Diagnostiserad inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Aktuell diagnos av psykiatrisk sjukdom eller syndrom
 • Aktuell diagnos av neurodegenerativ sjukdom
 • Systemisk användning av antibiotika och/eller steroidmedicinering under de senaste 4 månaderna före inkludering
 • Användning av probiotika, prebiotika, fermenterad mat, kombucha och alla andra produkter som är kända för att modulera sammansättningen av tarmmikrobiota under de senaste 2 månaderna före inkludering
 • Användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) mer än 3 gånger i veckan under de senaste 2 månaderna före inkluderingen
 • Användning av statiner
 • Konsumtion av NSAID inom 7 dagar innan studiestart
 • Alla tillstånd som kan störa tarmbarriärfunktionen (t.ex. glutenkänslighet, laktosintolerans, celiaki, IBS, IBD) enligt ansvarig forskare bedömning
 • Vegetarisk kost
 • Regelbunden rökning, användning av snus, nikotin eller e-cigarett
 • Dricker mer än 9 standardkoppar alkohol per vecka och/eller mer än 3 standardkoppar alkohol per tillfälle
 • Regelbunden användning, mer än tre gånger i veckan under de senaste 2 månaderna och/eller 7 dagarna före inkludering, av läkemedel som enligt ansvarig forskare kan ha en antiinflammatorisk effekt eller på något sätt påverka tarmbarriärfunktionen eller ha en inverkan på studiens analys (såsom laxermedel, antidiarré, anti-kolinerga, etc.)
 • Efter att ha inkluderats i studien, påbörja någon medicinering eller behandling som potentiellt kan påverka studiedeltagandet och/eller studieanalysen
 • Cerebral blödning eller historia av cerebral blödning
 • Klaustrofobi
 • Inopererade apparater (t.ex. pacemaker)
 • Aneurysmklämma/or i huvudet
 • Shuntar i huvudet
 • Granatsplitter eller metallsplittror i kroppen
 • Metall eller elektroder i kroppen (t.ex. temp-kateter, aortastent, cochleaimplantat)
 • Omfattande tandimplantat eller protes
 • Genomgått huvudkirurgi
 • Genomgått hjärtkirurgi
 • Tidigare oralt intag av videokapsel
 • Vänsterhänt
 • Synproblem utanför intervallet -5 till +3
 • Hög fysisk aktivitet, t ex idrottstävlande eller deltagande i fysiskt krävande träning mer än fyra gånger i veckan, extrem träning
 • Någon annan anledning som ansvarig forskare anser gör personen olämplig som studiedeltagare