Forskningsstudie om kostfibrer som främjar smörsyra-producerande bakterier skulle kunna användas som en möjlig förebyggande terapi vid typ-2 diabetes

Tack för ditt intresse i vår studie! Vi söker dig som har ett BMI > 30 och är mellan 18 och 65 år.

Bild på skedar med fibrer

Studien syftar till att undersöka vilken effekt smörsyra-stimulerande kostfibrer har på blodsockerreglering och insulinkänslighet hos personer med pre-diabetes (förstadium till typ-2 diabetes).

Du får inte:

  • Använda eller ha använt antibiotika 12 veckor innan första besöket
  • Använda eller ha använt laxermedel 12 veckor innan första besöket
  • Använda anti-diabetes läkemedel
  • Regelbundet ha använt probiotiska produkter 6 veckor innan första besöket
  • Vara gravid eller amma

Studien består av ett screeningsbesök och ytterligare fyra besök för datainsamling och provtagning av blod och avföring på Universitetssjukhuset i Örebro. Studien kommer totalt sett att ta 9 veckor att genomföra. Under studien kommer du att få äta smörsyra-stimulerande kostfibrer under tre veckors tid (två gånger om dagen). Därefter kommer du att upphöra med de smörsyra-stimulerande kostfibrerna under 3 veckor (s.k. wash-out) och därefter äta kontroll-kostfibrer under 3 veckors tid.

Efter genomförd studie får du 3500 kronor (skattepliktigt).

Typ-2 diabetes (T2D) ökar i en alarmerande takt i världen. I västvärlden utgör T2D 85-95% av all diabetes. Brist på fysisk aktivitet i vardagen och ohälsosamma kostvanor som ger ökad kroppsvikt är de viktigaste riskfaktorerna för T2D.  En nylig upptäckt är att vår tarmflora kan ha en påverkan på T2D. I synnerhet är andelen bakterier som producerar smörsyra lägre hos personer med T2D jämfört med friska. Smörsyra är en kortkedjig fettsyra som produceras av ett fåtal bakteriearter i vår tjocktarm när dessa kommer i kontakt med och bryter ner olika sorters kostfibrer. Smörsyra har under senare tid uppmärksammats för sin positiva inverkan på hälsa och en hög koncentration av smörsyra i tjocktarmen anses som fördelaktig.

I studien kommer vi att använda kostfibrer som vi vet främjar smörsyra produktion och undersöka hur dessa fibrer påverkar blodsockerreglering och insulinkänslighet.