Vill du delta i en forskningsstudie om effekten av växtbaserat proteinintag på tarmhälsa?

Vi söker dig som är 18 – 45 år. Studien syftar till att undersöka vilken effekt fyra veckors dagligt intag av växtbaserat och djurbaserat protein har på tarmflorans metaboliter.

Bild på grönsaker i skål

Studien består av ett inledande screening-besök och sedan ytterligare åtta besökstillfällen på Campus USÖ, Örebro Universitet. Vid screening-besöket, som tar ca 45 minuter att genomföra, får Du fylla i frågeformulär och uppgifter om dina matvanor. Om Du uppfyller inklusions- och exklusionskriterierna för studien kommer Du därefter att få komma på de andra åtta besökstillfällena med en vecka emellan. Dessa åtta besök tar ca 15-30 minuter att genomföra, och Du får ta ett blodprov samt lämna urin- och avföringsprover som du själv tagit hemma. Under studien kommer Du att äta växtbaserat isolerat proteintillskott eller animaliskt proteintillskott eller växtbaseratproteintillskott under en period av fyra veckor.

Ett livsmedelssystem som möjliggör en mer hållbar kost kräver en minskad konsumtion av animaliskt protein till förmån för växtbaserat protein. Trots att omställningen av människans kost mot en mer växtbaserad livsmedelskonsumtion redan pågår så är inte mycket känt om växtproteinernas effekter på hälsan.

Proteinintag påverkar också tarmfloran, och en del av proteinet i kosten som inte spjälkas av våra egna enzymer i mage och tunntarm bryts istället ner av tarmbakterier i tjocktarmen. När tarmflorans bakterier bryter proteiner så produceras och absorberas en mängd olika andra nedbrytningsprodukter – så kallade metaboliter. Sådana metaboliter kan relateras till hälsosamma resultat av konsumtion av växtproteiner. Till exempel, bildas kortkedjiga fettsyror i tarmen som förser oss med energi och som också kan ha någon effekt systemiskt. Kan växtbaserat proteinintag från olika växt källor och animaliskt protein påverka produktionen av kortkedjiga fettsyror på olika sätt? Kan dessa påverka andra metaboliter och systemisk metabolisk hälsa?

Du får 3 500 kronor i skattepliktigt ersättning för ditt bidrag i denna studie.

Om du är intresserad av att delta, eller vill ha mera information, får du gärna kontakta oss via e-post till panprotein@oru.se 

Vill du delta i studien?

Kontrollera om ditt BMI passar i studien

Ange din läng i centimeter samt din vikt i kilo och klicka på Visa resultat

Ditt BMI är:

Ditt BMI är under 18,5

Det innebär att du har ett för lågt BMI att delta i studien.

Ditt BMI är inom spannet 18,5-30

Det innebär att du har ett BMI som gör att du kan ansöka om att delta i studien.

Anmäl ditt intresse

Ditt BMI är över 30

Det innebär att du har ett för högt BMI att delta i studien.