Neurokognitiva och psykologiska symtom hos Post Covid-19 patienter

Fler än 200 miljoner människor i världen har infekterats av SARS-CoV-2. En mindre grupp har utvecklat s. k. post akut sequelae av COVID-19 (PASC) med kvarstående neurokognitiva och psykiatriska symtom såsom "hjärndimma", trötthet, huvudvärk, ångest och PTSD. Kognitiva symptom inkluderar minnesförlust, koncentrationssvårigheter, nedsatt uppmärksamhet och exekutiva funktionsnedsättningar.

Syfte

 • Undersöka långsiktiga psykologiska och kognitiva effekter som patienter med post akuta sekvele av COVID-19 (PASC) upplever i sitt dagliga liv samt hur de förändras över tid.
 • Undersöka påverkan  av hälsorelaterad livskvalitet, aktivitetsbegränsningar, arbetsförmåga och tid för återgång i arbetet.
 • Identifiera potentiella faktorer för påverkan av utfall,
 • Mäta förändringar i biomarkörer i plasma och CSV
 • Kartlägga neuroradiologiska förändringar, med hjälp av magnetröntgen (MR) av hjärnan, över tid i korrelation med deras psykologiska och kognitiva funktion.
  Undersök möjliga samband mellan ApoE -genotyp och PASC

Studie design

 • Prospektiv studie
 • Population: 100 patienter
 • Tester

Kognitiva tester

 • Magnetkamera av hjärnan (MR)
 • Blodprover
 • Ryggvätskeprov (Lumbalpunktion, LP)
 • Psykologiska skattningsskalor