Vill du vara med i en multicenterstudie där vi prövar ett immunologiskt läkemedel (Rituximab) mot psykossymtom?

På senare år har ett samband mellan inflammation/autoimmunitet och psykos påvisats i många forskningsstudier. Det förefaller som om psykossjukdomen har likheter med andra autoimmuna sjukdomar, tex ledgångsreumatism. I fallet ledgångsreumatism leder inflammationen till skadat ledbrosk men vid psykos tror vi att inflammationen kan leda till hjärnsymtom i form av till exempel hallucinationer eller orkeslöshet.

Peter Weiss, 1956

Peter Weiss, 1956

I framtiden hoppas vi att personer med psykossjukdom ska få lika goda behandlingsmöjligheter som idag erbjuds patienter med ledgångsreumatism och MS.Vi hoppas också att studien ska minska fördomar och skam som ofta drabbar personer med psykos.

RCT-Rits-studien består av ett längre screeningsbesök med datainsamling och provtagning. Om du inkluderas ges behandlingen som ett dropp under ca 4 timmar på en reumatolog- eller neurologklinik. Du går hem samma dag. Efter 2 och 7 veckor får du besvara frågor (digitalt eller på plats) och efter 3 och 6 månader görs en ny datainsamling och provtagning. Besöken sker på Universitetssjukhuset i Örebro eller vid andra studieorter (t.ex Kungälv, Norrköping, Karlstad, Helsingborg, Stockholm, Umeå). Efter genomförd studie får deltagarna 1 400 kronor (skattepliktigt).

Studien är världsunik i sitt slag och fristående från Läkemedelsindustrin. Den stöds finansiellt av Vetenskapsrådet, Torsten Söderbergs stiftelse och Hjärnfonden.

Intresseföreningen Sane och Intresseföreningen för schizofreni (IFS) stöder studien.

Studien leds av Susanne Bejerot, psykiater i Region Örebro län och seniorprofessor vid Örebro universitet.

I denna studie avser vi därför att pröva om ett läkemedel (rituximab) som används vid flera olika autoimmuna sjukdomar också dämpar psykossymtom. Deltagarna i studien får dropp med antingen rituximab eller koksalt (placebo) vid ett enda tillfälle i tillägg till ordinarie behandling. Att studien är dubbelblindad innebär att varken patient eller forskare vet om droppet innehåller rituximab eller koksalt. Samtliga deltagare följs sedan under ett halvt års tid. Syftet är att bidra med nya behandlingsmöjligheter.

Rituximab är ett välbeprövat inflammationshämmande läkemedel som ofta används vid autoimmuna sjukdomar, som tex MS och svår ledgångsreumatism sedan mer än 25 år tillbaka. Cirka 10 000 svenskar behandlas idag med detta läkemedel.

Vi söker deltagare till studien RCT-Rits. Du kan delta om:

 • Du är mellan 18 – 55 år.
 • Har en psykossjukdom (tex schizofreni, icke organisk psykos, schizoaffektiv sjukdom, psykos uns).
 • Inte behandlas med klozapin/leponex för närvarande.

Om du vill delta i studien så får du inte:

 • vara gravid eller amma
 • väga under 40 kg
 • ha en pågående infektion, tuberkulos, HIV eller hepatit B eller C.
 • ha haft en cancersjukdom under de senaste 2 åren
 • ha en allvarlig hjärtsvikt eller någon annan allvarlig hjärtsjukdom
 • ha ändrat din antipsykotiska medicinering den senaste månaden
 • vara oförmögen att fatta ett beslut om att samtycka till studien
 • ha en pågående klozapinbehandling
 • ha en pågående immunmodulerande behandling
 • haft en behandling med monoklonala antikroppar det senaste året

Intresseanmälan

Patienter, anhöriga och personal är välkomna att kontakta oss för mer information. Mejla oss på This is an email address eller ring forskningssjuksköterska 070 652 63 62.

Här kan du lyssna på en 2 minuters film om studien
Här kan du lyssna till Charlottes erfarenhet av behandling med rituximab
Här kan du läsa en vetenskaplig engelskspråkig text om studien