Vilken roll har smörsyra för vår tarmhälsa?

Vi söker dig som har symptom på orolig tarm/irritabel tarm (IBS) och är mellan 18 och 65 år. Studien syftar till att undersöka den direkta påverkan som smörsyra har på våra celler i tjocktarmen och om denna skiljer sig hos personer med IBS i jämförelse med friska personer.

Person enters a bathroom doorSmörsyra är en fettsyra som produceras av ett fåtal bakteriearter i vår tjocktarm när dessa kommer i kontakt med och bryter ner olika sorters kostfibrer. Smörsyra har under senare tid uppmärksammats för sin potentiella inverkan på vår tarmhälsa. Ett antal sjukdomar, såsom irritabel tarm/orolig mage (IBS) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), har kopplats samman med låga halter av smörsyra i tjocktarmen, vilket gett upphov till hypotesen att smörsyra har en skyddande effekt i tarmen. I detta projekt kommer vi att utvärdera rollen som smörsyra har för vår tarmhälsa. Vi kommer att använda en koloskopi-modell för att studera tarmbiopsier (små vävnadsbitar från tarmen) samt blodprover från en och samma individ innan samt efter det att vi exponerat en del av tjocktarmen för smörsyra. Bland annat kommer vi att studera den reglerande egenskapen som smörsyra har på frisättningen av tarmens hormoner, bl.a. på kroppens ”må-bra-hormon” serotonin. Vidare kommer vi att undersöka smörsyras effekt på tarmslemhinnans genomsläpplighet (barriärfunktion) samt kommer vi att karaktärisera och kvantitativt fastställa transporten av smörsyra över tarmepitelet. Det senare är av stor betydelse eftersom smörsyra måste transporteras in i våra celler för att kunna utöva sin verkan. Dock vet man i nuläget inte om personer med IBS har ett minskat upptag av smörsyra jämfört med friska individer, varav detta är viktigt att fastställa.

Om du är intresserad av att delta, eller vill ha mera information, får du gärna kontakta oss via e-brev This is an email address@oru.se eller ringa; 019-30 10 40

Studien genomförs vid Örebro Universitetssjukhus och i samarbete med Örebro Universitet under ledning av professor och överläkare Robert Brummer. Studiemedverkan innebär att du vid totalt 2 tillfällen (30 min respektive 3.5 timmar) kommer till Universitetssjukhuset i Örebro för datainsamling och provtagning. Vid ett av dessa besök vid sjukhuset kommer du att få genomföra en distal koloskopi där vi kommer att ta små vävnadsprover på ca 0.01 gram vardera innan samt efter det att vi exponerat tjocktarmen för smörsyra. Du kommer också att få lämna blodprov. Du får 3500 kronor (skattepliktigt) i ersättning för ditt bidrag i denna studie.